HIFU邊間好HIFU價錢、效果都重要!踏上HIFU倒錢之路

 

每個女人總會覺得自己的皮膚好有問題,鬆弛The 皮、無光澤、缺水甩皮等等⋯⋯呢d只有女人先會明白,亦係依家做機treatment越嚟越盛行的原因。而我比人仲多一個煩惱 —— 包包面,25歲過後膠原仲開始流失!於是不停上網搵有關瘦面、輪廓拉提呢d資料。  

文章標籤

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

K-POP 舞蹈 體驗活動_2

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
文章標籤

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Studiodanz Showcase 2015做觀眾

 

文章標籤

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

咸味梳乎厘Soufflé 

 

文章標籤

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

叮噹可否不要老...

 

青春常駐哩首歌,自從睇咗hins演唱會featuring譚玉英姐姐哩個version之後就好好好喜歡...

文章標籤

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

越級挑戰比堅尼激光脫毛!

文章標籤

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

【Event】 《如夢幻泡影》進念.二十面體世界首演主辦暨委託創作:國家表演藝術中心 國家兩廳院 

聯合製作及演出:舞蹈空間、進念.二十面體 

今年3月台北世界首演後9月香港再度「非法」重演 

胡恩威 x 于逸堯 x 盧凱彤 x 陳瑞憲 
松島誠 x 楊永德 x 黄大徽 x 舞蹈空間《如夢幻泡影》— 來自金剛經最後一品「一切有為法,如夢幻泡影」,以「非」的手法,創造「空」的美學。時間是結構,1和0翻轉舞蹈,身體幻化影像,舞臺上動作在虛與實的時間與空間穿流,現場吉他彈奏古琴「非音」概念,合成電子音樂與形體互動;台灣舞蹈空間舞者及香港、東京表演者,在「如、夢、幻、泡、影」的五大段落間,變造尋常的起承轉合規律,新創非典型現代舞多媒體演出。「教人動容……結尾有著神來一筆」—《PAR表演藝術》(台灣) 

「一提金剛經,大家會覺得是很重,但《如夢幻泡影》表現的是輕,是鬆,是快,是夢,是幻,是顏色,是氣味,是光。是一種舉輕若重、似有還無的……」 — 胡恩威

 藝術總監: 平珩 (台北) 
導演、設計及編舞: 胡恩威
音樂總監: 于逸堯 @人山人海 
現場演奏及音樂創作: 盧凱彤 
舞台設計: 陳瑞憲 (台北) 
演出及編舞: 松島誠 (東京) 、黃大徽、楊永德(舞蹈空間) 戴于修、陳柏文、陳楷云、駱宜蔚、蘇冠穎、甘翰馨、張智傑、吳禹賢、陳韋云、邱昱瑄 

演出長約90分鐘,不設中場休息 

節目單張網上版 
http://issuu.com/zuni_icosahedron/docs/dream_illusion_bubble_shadow 

宣傳伙伴 
http://timable.com/page/chasing.culture


dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

【Video】HYUNA - 金泫雅 (RED) (Choreography Practice Video)

heehee~ 韓風,妳冇理由唔Like嘅!

 

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2345