【Video】VIBE XIX 2014The Company [2nd Place] | VIBE XIX 2014 [Official]

大家睇咗VIBE XIX 2014未呀?
咁多隊crew,大家最喜歡邊隊呢?
我最鍾意係The Company...
希望佢地繼續努力,下次拎Champion!!!

afghftgh  

創作者介紹

dancingcharlotte 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()